آغاز به کار سرآمد، اولین رویداد تخصصی دانش‌بنیان

اولین رویداد اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان با نام «رویداد ملی سرآمد» از پنجم آبان‌ماه امسال در محل کارخانه نوآوری مشهد آغاز گردیده است. این رویداد با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در بین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود و هدف‌گذاری شده است تا در سال آینده به صورت ملی و در سطح کشور اجرا گردد.

 

 

تاریخ برگزاری رویداد سرآمد به پیشنهاد شرکت آهار در تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (1389/08/05) در پنجم آبان تنظیم شده است. بخش‌های این دوره شامل کارگاه‌های آموزشی، کمپ صادرات، کمپ تامین مالی و Reverse Pitch (رفع نیازهای فناورانه) و بخش اصلی آن، انتخاب شرکت‌های دانش‌بنیان برتر سال است. در این رویداد ملی که شرکت آهار نیز اسپانسر برگزاری آن است، شرکت‌های دانش‌بنیان در هر یک از محورهای هفت‌گانه‌ی سطح استراتژیک، R&D، منابع انسانی، صادرات، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و سطح فناوری ارزش‌گذاری می‌شوند تا برترین‌ها در هفته پژوهش اعلام گردد.
امید است تا با برگزاری چنین رویدادهایی در حوزه دانش‌بنیان، شاهد رشد جایگاه و اثرگذاری این شرکت‌ها و هم‌چنین، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشیم.