شما اینجا هستید:

معرفی سیستم های تحریک

مختصری با سیستم تحریک ژنراتور

یکی از مهمترین دغدغه های موجود در ژنراتورها، بحث راه اندازی آن ها می باشد. مشخصه عملكرد ماشين هاي سنكرون با توجه به مقدار ولتاژ ترمينال خروجي از ژنراتور در حالت بي باري تعيين مي گردد، اين مقدار ولتاژ به جريان حوزه مغناطيسي(جریان راه انداز) بستگي دارد و چنانچه این جريان تغيير نمايد مشخصه عملكرد ژنراتور نيز تغيير مي كند.
روتور ماشين سنكرون برای ایجاد ميدان تحريك، احتياج به يك جريان مستقيم قابل كنترل دارد. منبع اين جريان سيستم تحريك می باشدکه جريان تحريك را به ماشين سنکرون (ژنراتور) ارسال ميکند. این سیستم متشکل از مجموعة تغذيه‏ كننده ‏ها (فيدرها)، تنظيم كننده‏ ها، كنترل ‏ها و دستگاه های حفاظت می باشد.
سیستم تحريك ماشين هاي سنكرون دارای دو قسمت اساسي می باشد:


الف) سيستم قدرت كه شامل تجهيزاتي است كه وظيفه تولید جريان مورد نياز حوزه مغناطيسي سيم پيچ رتور ماشین سنکرون را به عهده دارد.


ب ) سیستم كنترل که وظيفه ی كنترل مقدار جريان حوزه مغناطيسي در شرايط بهره برداري عادی و در شرايط رخداد خطا را دارا مي باشد.