شما اینجا هستید:

گواهینامه ها

برخی گواهینامه ها

تاییدیه سیستم کنترل سطح درام - نیروگاه مشهد

گواهینامه احراز صلاحیت دانش بنیانی

تاییدیه کارت های سیستم کنترل DCS بومی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

گواهینامه تست محیطی کارت کنترل سرعت

گواهینامه تست محیطی کارت Flame detector

تاییدیه سیستم کنترل سطح درام و کنترل هوا و خلاء - نیروگاه مشهد

تاییدیه سیستم کنترل تحریک ژنراتور - نیروگاه مشهد

تقدیرنامه سیستم کنترل توربین - نیروگاه سرخس

تقدیرنامه راه اندازی واحد H25

تاییدیه سیستم حفاظت سرعت - پالایشگاه خانگیران

تاییدیه سیستم کنترل توربین - پلی اکریل اصفهان

تاییدیه سیستم کنترل توربین - نیروگاه کیش

تاییدیه عملکرد دستگاه کنترل توربین های گردش آمین - پالایشگاه خانگیران

تاییدیه سری کامل کارت های سیستم تحریک ژنراتور - پالایشگاه خانگیران

تاییدیه عملکرد کارت های لرزش - پالایشگاه خانگیران

تاییدیه کارت های مارک I و مارک II - نیروگاه چابهار

تاییدیه عملکرد سیستم کنترل توربین - نیروگاه خارک

تاییدیه کارت های ورودی و خروجی سیستم کنترل DCS - مجتمع گاز پارس جنوبی

تقدیرنامه فناور برگزیده کشور در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران

تاییدیه سیستم تحریک ژنراتور - نیروگاه قم

تاییدیه عملکرد سیستم کنترل توربین - نیروگاه رامین

تاییدیه سیستم کنترل - مجتمع صنعتی اسفراین

تاییدیه تعمیر کارت AU - نیروگاه شریعتی

تاییدیه ساخت کارت STKJ1 - نیروگاه شریعتی

تاییدیه کارت های سیستم اسپیدترونیک مارک II - ارسالی به کشور افغانستان

تاییدیه کارت های الکترونیکی

تاییدیه کارت استارتاپ واحد آلستوم - نیروگاه مشهد

تاییدیه سیستم کنترل توربین - نیروگاه کنگان

تاییدیه کارت های تحریک ژنراتور - مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

تاییدیه عملکرد کارت های الکترونیکی - نیروگاه مشهد

تاییدیه سیستم DCS کنترل توربین - نیروگاه مشهد

تاییدیه عملکرد کارت EX200 - شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

تاییدیه ارتقا PLC سیستم کنترل - نیروگاه نکا

تاییدیه عملکرد کارت SOTD - نیروگاه قائن

تاییدیه سیستم مانیتورینگ - نیروگاه خیام

تاییدیه عملکرد کارت های AU - نیروگاه خیام

تاییدیه عملکرد کارت های نیروگاه زرند

تاییدیه کارت های تحریک ژنراتور - مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

تاییدیه عملکرد ترنسدیوسر - نیروگاه ارومیه

تاییدیه تعمیر سیستم منبع تغذیه - نیروگاه دورود

تاییدیه سیستم PLC سیگنال مجموع سوخت - نیروگاه نکا

تاییدیه ساخت دو دستگاه کارت روتور کولینگ - نیروگاه دورود