شما اینجا هستید:

آزمایشگاه EMC و تست‌های محیطی

آزمایشگاه EMC و تست‌های محیطی

تست های Pre-Complaince

آزمایشگاه EMC و تست‌های محیطی آهار، با هدف مدل‌سازی محیط‌های صنعتی و شرایط واقعی عملکـرد تجهیـزات الکتـرونیکی و شبیه‌سازی انواع نویز مطابق استاندارد‌ IEC61000 آغاز به‌کار کرده است.

تست Pre-Complaince چیست؟ تستی که پیش از تست های اصلی و صرفا با هدف سنجش اولیه محصولات تولیدی به کار گرفته می شود. به کار گیری این تست ها ارزان بوده و در حین روند طراحی نقایص محصول مشخص می گردد.

شامل تست های:

IEC61000-4-3

Pre-Complaince Test

RF Interference

جهت ارزیـابی تاثیرپذیـری تجهیـز از تشعشعات فرستنـده‌های RF از قبیـل موبایل، بلوتوث، فرستنده‌های رادیویی و‌… کاربرد دارد.

test wave form: AM/KHz

with 80% modulation depth

D: 80 – 1000 MHz: 10V/m

D: 1.4 – 2 GHz: 3V/m

D: 2 – 2.7 GHz: 1V/m

IEC61000-4-4

Pre-Complaince Test

Burst

جهت ارزیـابی تاثیر‌ پذیـری تجهیـز از پالس‌های گذرا، ناشی از تخلیه بارهای الکتریکی و المان‌های سوییچ‌زنی مانند رله‌ها روی ورودی‌ها به سیستم کاربرد دارد.

test level: 2KV

polarity: negative & positive

voltage peak: 2KV

repeatation rate: 5KHz

coupling type: direct & capacitive

IEC61000-4-8

Pre-Complaince Test

50Hz Magnetic Field

جهت ارزیـابی تاثیرپذیـری تجهیـز، از میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بـرق شهـر، ناشی از کارکردن انواع موتـورها، روشنایی و‌… کاربرد دارد.

power frequency: 50Hz

continuous operation current: 34,48A

short time operation current: 300A for 3Sec

continuous mode: up to 8hrs

short time mode: 1 to 3Sec

field strength: 30A/m