شما اینجا هستید:

همکاری با ما

به جمع استعدادهای آهار اضافه شو!

موقعیت‌های شغلی مناسب با توانایی‌های خودت را پیدا کن.

اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستی، ما کنارتیم!

جایی برای حل مسائل بزرگ صنعت انرژی به کمک خلاقیت و پشتکار شما.

کار کردن باید از یک جای حرفه‌ای شروع بشه...

استعدادهای خودت را پیدا کن و توانایی‌هایت را رشد بده.

فرصت یادگیری از دانشمندان جوان و باتجربه آهار را غنیمت بشمار!

شروعی برای دستیابی به برتری شغلی از طریق آموزش

فرصت یادگیری از دانشمندان جوان و باتجربه آهار را غنیمت بشمار!

شروعی برای دستیابی به برتری شغلی از طریق آموزش

کار کردن باید از یک جای حرفه‌ای شروع بشه...

استعدادهای خودت را پیدا کن و توانایی‌هایت را رشد بده.

اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستی، ما کنارتیم!

جایی برای حل مسائل بزرگ صنعت انرژی به کمک خلاقیت و پشتکار شما.

به جمع استعدادهای آهار اضافه شو!

موقعیت‌های شغلی مناسب با توانایی‌های خودت را پیدا کن.