شما اینجا هستید:

همکاری با ما

به جمع استعدادهای آهار اضافه شو!

موقعیت‌های شغلی مناسب با توانایی‌های خودت را پیدا کن.

اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستی، ما کنارتیم!

جایی برای حل مسائل بزرگ صنعت انرژی به کمک خلاقیت و پشتکار شما.

فرصت یادگیری از دانشمندان جوان آهار

شروعی برای دستیابی به برتری شغلی از طریق آموزش

کار کردن باید از یک جای حرفه‌ای شروع بشه...

استعدادهای خودت را پیدا کن و توانایی‌هایت را رشد بده.

کار کردن باید از یک جای حرفه‌ای شروع بشه...

استعدادهای خودت را پیدا کن و توانایی‌هایت را رشد بده.

فرصت یادگیری از دانشمندان جوان آهار

شروعی برای دستیابی به برتری شغلی از طریق آموزش

اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستی، ما کنارتیم!

جایی برای حل مسائل بزرگ صنعت انرژی به کمک خلاقیت و پشتکار شما.

به جمع استعدادهای آهار اضافه شو!

موقعیت‌های شغلی مناسب با توانایی‌های خودت را پیدا کن.