بازدید رؤسای دانشگاه‌های عراق از شرکت آهار

در هفته علم و فناوری ایران و عراق، هیاتی متشکل از نماینده وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور عراق، ایهاب ناجی العتابی، و ۲۴ تن از رؤسای دانشگاه‌های عراق در شرکت آهار حضور پیدا کردند. این بازدید با هدف الگوبرداری و آشنایی با مسیر رشد شرکت آهار به عنوان یک مجموعه موفق دانش‌بنیان برگزار شد.

 

در این دیدار که در راستای نشست مشترک فناوری و نوآوری کشورهای ایران و عراق تشکیل گردید، رئیس پارک علم و فناوری خراسان، مسعود میرزائی شهرابی، به نقش پارک علم و فناوری در تسهیل حرکت دانش‌بنیان اشاره نمود.
مدیر روابط عمومی شرکت آهار، سید علی حسینیون، نیز از نحوه شکل‌گیری آهار و پیشرفت شرکت حتی در دوران تحریم‌ها گفت و ادامه داد: «سطح بالای تکنولوژی آهار ناشی از تمرکز شرکت بر روی ظرفیت مستعد جوانان داخل کشور بوده است و این امکان برای هر کشوری وجود دارد تا با تکیه بر جوانان خود رشد و پیشرفت کند.»