پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم تحریک ژنراتور، دومین واحد نیروگاه اصفهان

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم تحریک استاتیک واحد 5 نیروگاه بخار اصفهان با ظرفیت 320 مگاوات به بهره برداری رسید.
نیروگاه اصفهان با 5 واحد بخاری با توان 835MW شامل 2 واحد با ظرفیت 320 مگاوات، دو واحد با ظرفیت 37.5 مگاوات و یک واحد 120 مگاواتی به شبکه سراسری برق کشور متصل میباشد. این نیروگاه جزو بزرگترین نیروگاههای ایران با جریان تحریک رتور 4000 آمپر برای هر واحد 320 مگاواتی می‌باشد.
این پروژه به صورت کاملا ریداندنت در بخش کنترل و قدرت طراحی گردیده و برای اولین بار سیستم تحریک استاتیک برای واحد با ظرفیت 320 مگاوات نصب و راه‌اندازی شده است.
در این پروژه برای اولین بار، ماژول بومی سانیار مورد استفاده قرار گرفت و جریان تحریک واحد 5 نیروگاه اصفهان توسط این ماژول با موفقیت کنترل گردید.