کمپ دانش‌آموزی کالج آهار

در تابستان امسال، اولین دوره کالج آهار برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به آینده تحصیلی و شغلی آنان برگزار گردید. شرکت، مسئولیت اجتماعی خود می‌داند که جوانان و پرچم‌داران نسل آینده را با فرهنگ دانش‌بنیان آشنا کند و سهمی در شکوفایی بیشتر کشورمان به دست این عزیزان داشته باشد.


محتوای این دوره شامل انجام پروژه اینترنت اشیا، بازدید از سایر شرکت‌های دانش‌بنیان، آشنایی با رشته‌های مهندسی، معرفی مسیرشغلی و آموزش مهارت‌های کارتیمی بوده است. موجب مسرت است که تمام مربیان این دوره از همکاران شرکت بوده‌اند که این نشان از ظرفیت بالای شرکت دارد.
امید است تا با یاری خداوند متعال و با شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره اول، کالج آهار را با کارایی و اثربخشی بیشتری ادامه دهیم.