مسابقه دانشجویی آنوجیک، از دانشگاه تا صنعت

اغلب ورود به دنیای صنعت برای دانشجویان سخت و دشوار به نظر میرسد ، شرکت آهار با هدف شناسایی استعدادهای برتر و هموار نمودن مسیر ورود دانشجویان مستعد و توانمند به حیطه کاری تصمیم به برگزاری مسابقه دانشجویی طراحی سیستم های الکترونیکی با موضوع ” اندازه گیری ولتاژ true RMS ” با عنوان مسابقه ” آنوجیک” در دانشگاه فردوسی مشهد نمود.

با انتشار فراخوان مسابقه آنوجیک و برگزاری جلسه توجیهی با حضور مهندس جهانی، رئیس هیئت مدیره شرکت آهار ، مهندس بساق زاده و مهندس علیزاده در دانشگاه فردوسی مشهد در آذرماه 98 و سپس ثبتنام و برگزاری مسابقه به صورت آزاد و جلسه ارائه نهایی در بهمن ماه با حضور بیست تیم متفاوت برگزار گردید .

با شیوع همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها و تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی ، برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به مهر ماه 99 تعویق افتاد و در انتها به سه تیم برتر جوائز اهدا گردید.

همچنین از بین دانشجویان شرکت کننده در مسابقه تعداد کثیری به صورت تیم های استارت آپی و همکاری های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش های مختلف شرکت آهار مشغول به فعالیت شدند.

بدون شک وجود چنین مسابقاتی که به ایجاد نشاط و انگیزه و فعالیت در بین دانشجویان و ایجاد پل ای میان دانشگاه و صنعت میپردازد بسیار ضروری است ، چه بسا که این جوانان آتیه سازان کشور بوده و چرخ صنعت کشور و شرکت های دانش بنیان با تکیه بر علم روز موجود در دانشگاه ها به تحقق میپیوندد.