بیست و سومین نمایشگاه نفت تهران

بیست و سومین نمایشگاه نفت تهران در روز نوزدهم اردیبهشت ماه 1397 به کار خود پایان داد ، سپاس ویژه داریم از همه دوستان، همکاران و عزیزانی که قدم رنجه فرمودند و از غرفه این شرکت بازدید داشتند.