دورهمی خانوادگی و بازدید از انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد

با توجه به نقش کلیدی خانواده ها، حفظ شادابی و نشاط ، ایجاد تعادل بین کار و زندگی و ارائه آموزش های متنوع ، در روز سه شنبه نوزدهم اسفند ، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد میزبان کارکنان شرکت آهار به همراه خانواده هایشان بود

انگاریوم  از نام انگاره به معنی تصویرسازی ذهنی گرفته شده است ، انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد اولین نمونه تمام بومی ایرانی است که با هدف ترویج علم و آشنایی بیشتر با آفرینش در حال کار می باشد.