دومین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در کیش

پیرو برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و عزم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکت های تولید کننده تجهیزات صنعت پتروشیمی به ویژه شرکت های دانش بنیان اولین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در بهمن ماه سال گذشته در جزیره کیش برگزار گردیده بود.

در سال جاری و در ادامه مسیر تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده، دومین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش با رعایت پروتکل های مصوب ستاد مقابله با کرونا در زمینه برگزاری نمایشگاه و همایش های تخصصی و با  بهره برداری از تجربیات موفق سال گذشته و با هدف تضمین و تثبیت جایگاه تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت پتروشیمی و مشارکت بیشتر شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت آنان برای حل مشکلات و مسائل کشور  برگزار شد.

در این بین مهندس جهانی رئیس هیئت مدیره شرکت آهار در باره دستاورد های شرکت آهار و توانمندی های جوانان این شرکت برای حل مسائل و خودباوری به ساخت داخل سخنرانی به عمل آوردند.