بازدید مدیران و کارشناسان ارشد بانک ملی از شرکت آهار

در پی حمایت از شرکت های دانش بنیان و به هدف ارائه تسهیلات و افزایش سقف اعتبار ضمانت نامه های بانکی شرکت های دانش بنیان در راستای شعار سال 1400 رهبری به منظور مانع زدایی ها و هموار نمودن مسیر تولید ،  مدیران و کارشناسان ارشد بانک ملی اعم از جناب آقای مونسان معاون مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه معاونشان جناب آقای مدرس زاده ، جناب آقای حمید صفای نیکوی رئیس اداره امور شعب بانک ملی در خراسان رضوی و جناب آقای فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه 2 کشور و جمع دیگری از هیئت همراه ، در روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه از شرکت آهار و دیگر شرکت های واقع در پارک علم و فناوری خراسان بازدید نمودند. 

همچنین در نشستی که با حضور مدیرعامل شرکت آهار، جناب آقای مهندس هاتف برگزار شد ، ضمن ارائه توانمندی های شرکت و معرفی محصولات و افتخارات شرکت آهار ، ایشان نسبت به ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود و بهبود و تسهیل مسیر تولید  ابراز امیدواری داشتند.