تقدیر هیئت مدیره نیروگاه کازرون

سیستم کنترل توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون به ظرفیت تقریبی هر واحد 125 مگاوات  توسط نیرویهای جوان شرکت آهار تعویض و بروز رسانی گردید. در بازدید هیئت مدیره نیروگاه کازرون از شرکت خدمات نیروگاهی آهار، بابت طراحی و راه اندازی این پروژه با حضور مهندس محمدرضا هاتف، مدیرعامل شرکت آهار، همچنین مهندس رضا جهانی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، تقدیر و تشکر به عمل آمد.