آهار و پروژه بزرگترین واحد نیروگاهی کشور

شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق در پی  انجام پروژه های دانش بنیان و پیشتاز در عرصه علم ، این بار به درخواست نیروگاه اصفهان ، پروژه سیستم تحریک استاتیک بدون ترانسفورماتور  واحدهای گازی 320 مگاواتی  نیروگاه اصفهان معادل UNITROL600 ABB  را در دستور کار خود قرار داد.

این پروژه  برای اولین بار روی بزرگترین واحد نیروگاهی کشور از نظر توان و سیستم تحریک با بالاترین سطح ولتاژ تحریک به همت جوانان مستعد آهار با تکیه بر دانش داخلی با وجود تحریم ها انجام شده است  ، بخش کنترل سیستم این پروژه که در حالی به صورت صد درصدی بومی سازی شده است که بزرگترین چالش این پروژه بالا بودن سطح ولتاژ و جریان سیستم تحریک  بوده و سطح جریان 4000 آمپر و وجود تلفات بالا در پل تریستوری  که با استفاده از سیستم آبگرد خنک کاری پل تریستوری رفع گردیده است  .

همچنین از دیگر نکات قابل توجه وجود شاخص ریداندنسی در بخش کنترل و قدرت پروژه میباشد .

این پروژه در 140 روز به همت سه تیم الکترونیک ، الکتریک و مکانیک در شرکت آهار صورت گرفته است.